Bizning jamoamiz

BOSHQARUV

General Manager

Bosh menejer

HR

Rasmiy menejer

Production Manager

Ishlab chiqarish menejeri

Products Manager

Mahsulotlar menejeri

Purchase Manager

Xarid menejeri

Sales Manager

Sotish bo'yicha menejer